All Nigerian Gospel MusicLyricsMicheal Akingbala

Lyrics Michael Akingbala – Ji Dide [WAKE UP] Ft Emeka Madubata

Lyrics  of Michael Akingbala – Ji Dide [WAKE UP] Ft Emeka Madubata

Download

Verse 1

Ji Ji Okan mi Ji

Ji Ji Okan mi ji

Ji ji iwo okan mi ji o

Ji ji iwo okan mi ji

Ji o ji o ji o

Ji o ji o

Ji o jio jio

Ji ma s’asun pin ye

Ji ko lo mu ayan mo se

Ji kuro ninu orun ese re

Ji k’ognohun ti eleda m ba e so

Ji ji okan mi ji

Interlude…

Verser 2

Ji Gbogbo Okan t’osun lo

Ji Gbogbo okan i re we si

Ji lo ni Ji lo ni o o o

Ji mu ileri se

Ji kuro ninu iwa eri

Ji ko lo fun iwenumo

Ji dide ji dide loni o o o

Ji ma s’asun pin ye.

Beat/ Hi Life

Ji ji iwo okan mi ji

Ji ji okna mi

Ji ji iwokan mi ji o

Ji ji okan mi ji

Ji o ji o ji o

Ji o o o okan mi ji

Ji o ji o ji o

Ji o mu ayanmo se

Ji ko si se f’oluwa.

CALL:

Oru mbo o

Oru mbo o

[T’enikeni ole si se mo..] /3X

Resp:

O m …

 

translated in English

Awake awake my soul
awake awake my soul
awake awake you my soul awake

my soul awake
awake awake awake
awake awake
awake awake
awake never be deep asleep

awake to fulfil destiny
awake from your sin

awake to hear what your creator is saying

awake awake my soul

Verse 2
awake all the sleeping soul
awake all the weary heart

awake today awake today o o o

awake fulfil the promise
awake from filthy behaviour

awake and go for cleansen
awake awake today pop
awake never be deep sleep

Beat/Hi Life

awake awake my soul awake
awake my soul

awake awake my soul awake o

awake awake my soul awake

awake o awake o awake o
awake ooo, my soul awake
awake o awake o awake o

awake to fulfil destciny
awake to work for the Lord

CALL:
the night comes
the night comes
[when no one can work] /3×

Resp:
it’s coming, its coming, its coming o

Resp:
It’s coming/2×
It’s almost here/2×

awake o awake o awake o
my soul awake
awake o awake o awake o
awake fulfil destiny

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button